ซ่อมประตูอัตโนมัติ

 ประตูอัตโนมัติ หรือ Automatic door/Auto Door คือประตูที่สามารถเปิดหรือปิดได้เองด้วยระบบกลโดยการสั่งการจาก Remote หรือ Censor ประตูอัตโนมัติ เมื่อใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์จะเหมาะสําหรับสถานที่ที่ต้องการการเข้าถึงบ่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มักถูกนําไปใช้กับ

  1. การแยกพื้นที่สําหรับ gmp, cgmp, haccp, iso ฯลฯ
  2. ป้องกันการถ่ายเทอากาศระหว่างพื้นที่ เช่น พื้นที่ที่อุณหภูมิต่างกัน ความดันอากาศต่างกัน
  3. ป้องกันสิ่งสกปกติ แมลง เข้าพื้นที่ต้องการความสะอาด
  4. ป้องกันพื้นที่ภายในอาคารที่จำเป็นต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้คงที่
Service-High Speed Door-Slide-Door-Factory-Service, Factory Solution, Factory Maintenance-001
จากคุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมา ประตูไฮสปีด จึงเหมาะ สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม / อาหารและเครื่องดื่ม/เครื่องสําอางค์/ โรงงานยา/ สายพานลําเลียง/ หุ่นยนต์สิ่งอํานวยความสะดวก/อิเล็คทรอนิค/ยานยนต์/ ฯลฯ

การเข้า-ออก ผ่านประตูไฮสปีด ส่วนใหญ่จะเป็นยานพาหนะขนส่งภายในอาคาร เช่น รถลำเลียง สายพานลำเลียง รถโฟล์คลิฟท์ รถ AGV รถเข็ญของ ซึ่ง ระบบประตูไฮสปีดสามารถกำหนดให้ใช้งานได้ทั้งระบบอัตโนมัติผ่าน sensor ชนิดต่างๆ และระบบ manual และ Factory Service พร้อมบริการ ซ่อมประตูไฮสปีด ซ่อมประตูอัตโนมัติ High Speed Door

เราบริการ ซ่อมประตูอัตโนมัติ

ต้องการซ่อมด่วน คิดถึง Factory Service เราบริการซ่อมประตูอัตโนมัติ, ซ่อมประตูไฮสปีด,ซ่อม Dock Shelter ซ่อม Dock Leveler ซ่อม Overhead Door 

Factory Service, Factory Solution, Select-Vender-001