Dock shelter คืออะไร?

Dock shelter

คือท่าเทียบโหลดสินค้า พักโหลด / ท่าเทียบ (Dock shelter) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่เชื่อมต่อยานพาหนะและสถานที่ขนถ่ายเพื่อป้องกันการถ่านเทอากาศจากภายนอกกับภายในอาคาร ทำให้ประหยัดพลังงานสำหรับพื้นที่ที่อุณหภูมิแตกต่างกันหรือป้องกันสิ่งสกปรกเข้าในอาคารที่มีประสิทธิภาพ เมื่อรถบรรทุกเข้าโหลดสินค้าบริเวณช่องเก็บสินค้า

Dock Shelter - Dock Leveler
Dock Shelter/Dock Leveler

ท่าเทียบมี 3 แบบ

  1. แบบใช้ยางเป็นจุดสัมผัสขอบรถหรือขอบตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศไหลเข้าออกอาคารขณะเปิดประตูเพื่อนำสินค้าเข้าออก ตู้คอนเทนเนอร์
  2. แบบสปริงขากรรไก เมื่อรถถอดเข้าเทียบลานโหลดก็จะดันท่าเทียบให้สนิทกับของรถหรือตู้คอนเทนเนอร์และใช้แรงจากสปริงเป็นตัวกดป้องกันการถ่ายเทอากา
  3. แบบถุงลม เมื่อรถถอนเข้าท่าเทียบปั๊มลมจะอัดอากาศเข้าถุงลงเพื่อซีลระหว่างผนังกับรถขนส่ง 

ทั้ง 3 แบบมีราคาและการบำรุงรักษาที่แตกต่างกันขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันการถ่ายเทอากาศที่แตกต่างกันเช่นกัน

ซ่อม Dock Shelter/Dock Leveler

ต้องการซ่อมด่วน คิดถึง Factory Service เราบริการซ่อมประตูอัตโนมัติ, ซ่อมประตูไฮสปีด,ซ่อม Dock Shelter ซ่อม Dock Leveler ซ่อม Overhead Door

Factory Service, Factory Solution, Select-Vender-001