ลดแรงงาน
ด้วยรถไฟฟ้า
MarTech Blue

ครบวงจรเรื่องรถไฟฟ้า
Smart factory
ด้วยรถไฟฟ้า เช่ารถไฟฟ้า
ดูแลครบวงจรเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้วยรถไฟฟ้า
MarTech Blue

รถไฟฟ้า รถเข็นไฟฟ้า รถส่งของไฟฟ้า ELECTRIC MICRO TRUCK / TROLLEY

รถไฟฟ้า เพื่อขนถ่ายสินค้า รถไฟฟ้าส่งของราคาถูก รถเข็ญไฟฟ้าราคาถูก รถไฟฟ้าสำหรับโกดัง รถไฟฟ้าสำหรับโรงงาน รถขนของไฟฟ้าราคาถูกทุกชนิด โดย FACTORY SERVICE

รถเข็นบุตาข่ายไฟฟ้าประตูเปิด-ปิด 2 บาน (แบบยืนขับ)
รถเข็นไฟฟ้าประตูเปิดปิด 2 บานแบบเดินตาม
รถเข็นไฟฟ้าประตูเปิดปิด 2 บานแบบยืนขับ
รถเข็นเปลนอนแบบไฟฟ้า
รถเข็นบุตาข่ายไฟฟ้าแบบนั่งขับ
รถเข็นไฟฟ้าแบบนั่งขับ

ตอบโจทย์การขนส่งภายในโรงงานด้วย รถไฟฟ้า รถเข็นไฟฟ้า รถส่งของไฟฟ้า ELECTRIC MICRO TRUCK / TROLLEY ใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานคนซึ่งควรใช้เพื่อการพัฒนาง

รถบรรทุกเล็กไฟฟ้า (electric trolley) สำหรับขนส่งสินค้าภายในโรงงาน

การขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบภายในโรงงาน อดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะใช้รถเข็ญ โดยใช้แรงงานคนเข็ญทำให้ไม่สามารถขนย้ายได้ทีละมากๆ ได้  หากมีถนนกว้างพอบางที่ก็อาจใช้รถโฟล์คลิฟท์  เป็นรถขนถ่ายสินค้า แต่ก็เข้าถึงได้ในบริเวณที่จำกัด ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน รถบรรทุกเล็กไฟฟ้า หรือ electric trolley ได้ถูกพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างคล่องตัวและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รถบรรทุกเล็กไฟฟ้าราคาถูกลง และจะเข้ามาแทนที่ ในการขนส่งสินค้า วัตถุดิบภายในโรงงานหรือ โกดังสินค้า แม้กระทั่งในโรงพยาบาล เช่นการขนส่งอาหาร ผ้าปูเตียงต่าง ๆ ถึงเวลาใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานคนซึ่งควรใช้เพื่อการพัฒนางานมากว่าใช้แรงงาน

electric-wheelchair-factory-service-02

รถบรรทุกเล็กไฟฟ้าราคาถูกลง

เมื่อเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาระดับหนึ่งจนสามารถขยายเป็นการผลิตเพื่อการค้าได้ ราคาทั้งอุปกรณ์และกรบวนการผลิตก็จะถูกลงจนสามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้ และมีระยะเวลาการคืนทุนไม่นานนักซึ่งส่วนใหญ่จะน้อยชยกว่า 5 ปี รถบรรทุกเล็กไฟฟ้า electric trolley ก็เช่นกันเมื่อทั้งเทคโนโลยีมอเตอร์ เทคโนโลยีแบตเตอร์รี่ พัฒนาถึงขั้นที่ราคาและความคงทนเหมาะสม ทำให้ถึงเวลาที่เกิดการพัฒนารถ บรรทุกเล็กไฟฟ้า ในราคาที่ถูกลงจนเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน ปัจจุบันสามารถพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่เฉพาะในแต่ละงานได้อย่างเหมาะสมในราคาที่สามารถใช้แทนแรงงานคนได้ รถบรรทุกเล็กไฟฟ้า จึงเป็นรถไฟฟ้าสำหรับโรงงาน รถไฟฟ้าสำหรับโกดัง รถไฟฟ้าสำหรับโรงพยาบาล อย่างแท้จริง

electric-wheelchair-factory-service-06

ลดต้นทุนด้วยรถบรรทุกเล็กไฟฟ้า electric trolley

การขนส่งภายในโรงงาน โกดัง โรงพยาบาล ที่ต้องส่งเป็นงานประจำ มีความถี่ในการขนส่งหลายๆ รอบต่อวัน องค์กรจะต้องมีต้นทุนทั้งแรงงานที่คอยเข็ญของและจำนวนรอบเนื่องจากการใช้แรงงานเข็ญของจะมีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักที่ไม่สามารถเข็ญได้น้ำหนักมากๆ ในแต่ละรอบ และด้วยความเหนื่อยล้าทำให้จำนวนเที่ยวต่อวันก็ได้ไม่มากนัก การใช้ รถบรรทุกเล็กไฟฟ้า จะลดข้อจำกัดเหล่านี้ได้มาก ทำให้สามารถขนส่งได้น้ำหนักมากขึ้น ลดจำนวนพนักงานเข็ญของ อีกทั้งควบคุมระยะเวลาในการขนส่งแต่ละเที่ยวได้  จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ในขณะที่ต้นทุนต่างๆ ก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

electric-wheelchair-factory-service-05

เมื่อรถบรรทุกเล็กไฟฟ้า (electric trolley) มาถึงเมืองไทย

หลายๆ ประเทศมีการพัฒนารถบรรทุกเล็กไฟฟ้า ใช้งานมาได้สักระยะแล้ว ไม่ว่าจะใช้งานในอุตสาหกรรมการเกษตร ในการขนส่งภายในโรงงาน ขนส่งภายในโกดัง หรือแม้กระทั่งขนส่งภายในหมู่บ้าน  ในประเทศไทยเริ่มมีการใช้งานรถไฟฟ้าในหลายๆ ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนส่ง ใช้เป็นยานพาหนะ เริ่มมีการนำมาใช้งานในโรงพยาบาลเพื่อส่งสิ่งของภายในโรงพยาบาล แต่ในอุตสาหกรรมยังใช้งานน้อยเนื่องด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว จริงๆ แล้วอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจคลังเก็บสินค้าน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีนี้ ถึงเวลาที่อุตสาหกรรมควรหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

electric-wheelchair-factory-service-01

การก้าวสู่ smart factory

การควบคุมภายในด้วยการรู้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการผลิต การควบคุมต้นทุน การควบคุม stock คงคลัง การควบคุมการส่งมอบต่างมีความสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งสิ้น นอกเหนือจากการรวบรวม เข้าถึง วิเคราะห์ข้อมูลที่เพียงพอแล้วการเป็น smart factory หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีอุปกรณ์การที่งานที่สะดวก รวดเร็ว ควบคุมเวลาการทำงานได้ การไหลของสินค้าต่างๆ รวมถึงวัตถุดิบต้องต่อและไม่มีคอขวด การลงทุนด้านการขนส่งภายในจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง รถบรรทุกเล็กไฟฟ้า เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่ smart factory ต้องมี

electric-wheelchair-factory-service-04
electric-wheelchair-factory-service-06
electric-wheelchair-factory-service-03