Wet Scrubber
ขาย Packing Media
ขายอะไหล่ Scrubber
ล้างทำความสะอาด
ระบบบำบัดอากาศเสีย

ซ่อม บำรุงรักษา scrubber
ล้างทำความสะอาด scrubber

ระบบบำบัดกลิ่น ระบบบำบัดอากาศเสีย WET SCRUBBER

ขาย Packing Media ขายอะไหล่ Scrubber, ขายอะไหล่ Wet Scrubber เราพร้อมบริการครบวงจร ล้างทำความสะอาด PACKING MEDIA โดย FACTORY SERVICE

Scrubber Web-Scrubber-System, ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก

Wet scrubber เป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสําหรับการกําจัดอนุภาคและ / หรือก๊าซออกจากปล่องระบายอากาศอุตสาหกรรม Wet scrubber ทํางานโดยการแนะนําสิ่งปนเปื้อนออกจากกาศเสียด้วยสารละลายซึ่งโดยปกติจะเป็นน้ําแลกเปลี่ยนสิ่งปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย packing media สิ่งปนเปื้อนจะถูกรวบรวมในสารละลายโดยทั่วไปแล้ว Wet scrubber เป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการรวบรวมทั้งแบบพาร์ติคูเลตและก๊าซในระบบเดียว

ระบบบำบัดมลพิษ  Wet Scrubber มีหลากหลายซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการใช้งานในกระบวนการ ตัวแปรการทํางานที่สําคัญหลายอย่างได้รับการพิจารณาเพื่อประเมินขนาดและประเภทของ wet scrubber สําหรับการใช้งานเฉพาะใด ๆ เป็นปัจจัยหลัก

 

ประเภทของWet scrubber

 • scrubber สารเคมี / scrubber แก๊ส
 • scrubber คลอรีน
 • เวนทูรี /scrubber อนุภาค
 • scrubber แบบหลายใบพัด (MVS)
 • scrubber อนุภาค / ฝุ่นละออง
 • scrubber แอมโมเนีย
 • scrubber กรดซัลฟูริก

ส่วนประกอบ wet scrubber

ระบบ Wet scrubber ทั่วไปประกอบด้วย:

 • ภาชนะบรรจุของเหลว
 • ระบบน้ํา (+/- ระบบรีไซเคิล)
 • ระบบท่อและพัดลม
 • สารละลาย
 • เครื่องกําจัดหมอก (ไม่สามารถใช้ได้กับ MVS)
 • กรองไอเสีย
 • Packing media

การใช้งาน Wet scrubber ในอุตสาหกรรม

การใช้งาน Wet scrubber ในอุตสาหกรรม

Wet scrubber เป็นเรื่องปกติในงานอุตสาหกรรมหลายประเภทรวมถึงการลดมลพิษสําหรับ:

 • โรงงานแปรรูปอาหาร
 • โรงกลั่นปิโตรเลียม
 • โรงงานแปรรูปทางเคมี
 • โรงงานผลิตกรด
 • อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
 • โรงงานผลิตเหล็ก
Wet-scrubber-001

จำหน่าย packing media ขาย packing media ขายอะไหล่ scrubber คิดถึง FACTORY SERVICE

Packing media2_Page_1
Packing media2_Page_2
Packing media2_Page_3
Packing media2_Page_4

Smart scrubber - Packing Media

Smart scrubber

ใช้เพื่อตรวจสอบระบบและทําการปรับเปลี่ยนที่จําเป็นในการควบคุมเหล่านี้ช่วยให้เริ่มต้นและใช้งานได้ง่ายด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวช่วยให้อินเทอร์เฟซผู้ปฏิบัติงานน้อยที่สุด ประหยัดพลังงานและเพิ่มความปลอดภัย รวมถึงการรายงานผลการตรวจวัด parameter ต่างที่สำคัญ แสดงสถานการณ์ทำงาน การประเมินประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการบำรุงรักษา ได้มีการนำเทคโนโลยีที่เรียกว่า IoT มาร่วมกับการออกแบบ scrubber ในปัจจุบัน รวมถึงสามารถปรับปรุง scrubber ที่มีใช้อยู่ให้เป็น smart scrubber ได้เช่นกัน

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

ประโยชน์มากมายที่ได้จากม่านริ้ว หลายๆ ธุรกิจมองเห็นจึงเลือกใช้งานม่านริ้ว เนื่องจากม่านริ้วราคาถูก มีให้เลือกใช้ทั่วไปตามท้องตลาด แต่ถ้าศึกษาให้ลึกๆ ธุรกิจเหล่านี้อาจจะได้ประโยชน์มากขึ้น

 1. อุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องดื่ม, ห้องเย็น, อาหารแช่แข็ง, ขนมขบเคี้ยว โดยเฉพาะม่านริ้วห้องเย็น และม่านริ้วกันแมลง
  2. อุตสาหกรรมไฟฟ้า, อิเลคโทรนิคส์, อุปกรณ์สื่อสาร ใช้ม่านริ้วกันกระแทกหรือม่านริ้วกันแมลงหากมีแมลง
  3. อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง ม่านริ้วกันแมลงน่าจะช่วยเรื่องแมลงได้ดี
  4. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า ใช้ม่านริ้วแบบเรียบทั่วไปหรือม่านริ้วกันแมลง
  5. อุตสาหกรรมโรงพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ พลาสติก เคมี ใช้ม่านริ้วกันกระแทกหรือม่านริ้วกันแมลงหากมีแมลง
  6. อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนรถยนต์ อบพ่นสี เครื่องตกแต่ง อัญมณี ใช้ม่านริ้วกันกระแทกหรือม่านริ้วกันแมลงหากมีแมลง
  7. ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล ห้องแล็ป ใช้แบบม่านริ้วแบบเรียบหรือม่านริ้วกันแมลง
Wet-scrubber-000

การผลิตอาหาร

การออกแบบและผลิตระบบควบคุมมลพิษทางอากาศคุณภาพสูงสําหรับการผลิตอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการระยะยาวของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารลูกค้ารวมถึงผู้ผลิตอาหารสามารถใช้ wet scrubber แก้ไขปัญหาที่ท้าทายมากมายเช่น VOC และการควบคุมกลิ่นจากการผลิตอาหารและการกําจัดฝุ่นละออง (PM 2.5 หรือ PM 10) ออกจากกระบวนการอบแห้งและการปรุงอาหาร  

การดําเนินงานแต่ละปัญหานั้นไม่เหมือนกันและควรปรับโซลูชันให้ตรงกับความต้องการของรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางในขณะที่สนับสนุนเป้าหมายการผลิตและการดําเนินงานของโรงงานแต่ละแห่ง บริษัทผู้ผลิต wet scrubber ต้องทํางานร่วมกับลูกค้าเพื่อกําหนดปัญหาและข้อกําหนดที่พวกเขากําลังเผชิญอยู่อย่างรอบคอบ สู่การพัฒนาโซลูชันและทางเลือกที่หลากหลายของเทคโนโลยี แต่ละโซลูชันจะได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามแนวทางของระบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

 

อาหารสัตว์

ผู้แปรรูปอาหารสัตว์จําเป็นต้องควบคุมทั้งมลพิษทางฝุ่นและกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต ในระหว่างกระบวนการบดและอบแห้งสามารถนำฝุ่นละออง (PM 10 หรือ PM 2.5) เข้าสู่อากาศเสียได้ นอกจากนี้กลิ่นที่เกิดขึ้นระหว่างการแปรรูป  wet scrubber โซลูช็เช่นกันนในการขจัดกลิ่นและอนุภาคเล็กๆ ออกจากอากาศเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการแลกเปลี่ยนผ่าน packing media ที่เหมาะสม

ระบบบำบัดอากาศเสีย

 1. Smart solution สำหรับอากาศเสีย

  โซลูชันการควบคุมอากาศทั่วไปสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ได้แก่ smart wet scrubber และตัวออกซิไดเซอร์ความร้อนสําหรับปัญหาการควบคุมอนุภาคและกลิ่น

   

  • Venturi scrubber เหมาะสําหรับการกําจัดอนุภาคขนาดเล็ก (PM 2.5)
  • Venturi Scrubber เหมาะกับอากาศที่มีน้ํามันมาก
  • Wet scrubber ใช้ในการควบคุมกลิ่นของการปล่อยอากาศ
  • ตัวออกซิไดเซอร์ความร้อน ใช้การเผาไหม้เพื่อต่อต้านกลิ่นไม่พึงประสงค์ใน exhuast ที่มีอนุภาคหรือ VOCs ในระดับสูงและเข้ากันได้กับกระบวนการอบแห้งที่อุณหภูมิสูงขึ้น

  ทุกระบบมีควรมี ระบบควบคุมอัตโนมัติที่ทันสมัย (smart control) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยความสะดวกในการใช้งานและความน่าเชื่อถือของระบบ และ smart monitoring ด้วย IoT เพื่อมั่นใจว่าระบบยังคงประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง