ซ่อมประตูไฮสปีด
ซ่อม OVERHEAD DOOR

งานติดตั้ง งานซ่อมบำรุง
งานวิศวกรรม รวมทั้งงานด้าน
ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
ก่อสร้างโรงงานและฐานราก
ปรับปรุงโรงงาน

ซ่อมประตูไฮสปีด Overhead Door

ซ่อมประตูไฮสปีด, ซ่อม HIGH SPEED DOOR, ซ่อม Dock Shelter, ซ่อม Dock Leveler, ซ่อม Overhead Door ซ่อมประตูอัตโนมัติ, คิดถึงเราเพาะเราพร้อมให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด รวมทั้งระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้าโรงงาน และงานต่อเติมทุกชนิด

ประตูไฮสปีด /Overhead door /High speed door หรือ คือประตูที่สามารถเปิดหรือปิดได้ประตูอัตโนมัติ เมื่อใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์จะเหมาะสําหรับสถานที่ที่ต้องการการเข้าถึงบ่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มักถูกนําไปใช้กับ

  1. การแยกพื้นที่สําหรับ gmp, cgmp, haccp, iso ฯลฯ
  2. ป้องกันการถ่ายเทอากาศระหว่างพื้นที่ เช่น พื้นที่ที่อุณหภูมิต่างกัน ความดัน
  3. อากาศต่างกัน
    ป้องกันสิ่งสกปกติ แมลง เข้าพื้นที่
  4. ต้องการความสะอาด
    ป้องกันพื้นที่ภายในอาคารที่จำเป็นต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้คงที่

จากคุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมา ประตูไฮสปีด จึงเหมาะ สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม / อาหารและเครื่องดื่ม/เครื่องสําอางค์/ โรงงานยา/ สายพานลําเลียง/ หุ่นยนต์สิ่งอํานวยความสะดวก/อิเล็คทรอนิค/ยานยนต์/ ฯลฯ
การเข้า-ออก ผ่านประตูไฮสปีด ส่วนใหญ่จะเป็นยานพาหนะขนส่งภายในอาคาร เช่น รถลำเลียง สายพานลำเลียง รถโฟล์คลิฟท์ รถ AGV รถเข็ญของ ซึ่ง ระบบประตูไฮสปีดสามารถกำหนดให้ใช้งานได้ทั้งระบบอัตโนมัติผ่าน sensor ชนิดต่างๆ และระบบ manual และ Factory Service พร้อมบริการ ซ่อมประตูไฮสปีด ซ่อมประตูอัตโนมัติ High Speed Door

ซ่อมประตูไฮสปีด, ซ่อม High Speed Door ต้องการซ่อมด่วน คิดถึง Factory Service เราบริการซ่อมประตูอัตโนมัติ, ซ่อมประตูไฮสปีด, ซ่อม Dock Shelter ซ่อม Dock Leveler ซ่อม Overhead Door

Overhead-Door-High-Speed-Door-Repair-002
Overhead-Door-High-Speed-Door-Repair-002